De grootste Pensioen BV specialist van Nederland 
- wij voeren voor meer dan 3500 BV’s de administratie!

Overgangsregelingen VAP en Witteveen 2015

Aanpassing pensioenregelingen aan eisen van de wet VAP (Wet verhoging AOW en Pensioenrichtleeftijd) per 1 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 dienen pensioenregelingen te voldoen aan de nieuwe eisen van de Wet VAP.

Voor voortgezette pensioenopbouw in 2014, komen globaal nog drie hoofdvarianten voor, te weten:

  • Pensioenleeftijd 67, opbouwpercentage 1,9% en opgebouwde rechten laten staan op leeftijd 60 en/of 65 jaar;
  • Pensioenleeftijd 67, opbouwpercentage 1,9% en opgebouwde rechten eveneens uitstellen naar 67 jaar. Hierbij dient de kanttekening te worden gemaakt dat het uitstellen van de opgebouwde rechten op basis van commerciële grondslagen dient te geschieden en dat hierdoor mogelijk een kleine vrijval kan ontstaan;
  • Pensioenleeftijd 65 jaar en een opbouwpercentage 1,63% waarbij de opgebouwde rechten eveneens op 65 (en eventueel 60) jaar blijven staan.

Invoering van de Wet Witteveen 2015

Een nieuwe ‘pensioenakkoord’ heeft vervolgens het licht gezien op 18 december 2013. Dit pensioenakkoord heeft uiteindelijk geleid tot de op 27 mei 2014 aangenomen Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen.

Op grond van deze wet geldt per 1 januari 2015 als fiscaal maximaal toegestane pensioenopbouw 75% middelloon in 40 jaar tijd. In dit pensioenakkoord is afgesproken dat het jaarlijks opbouwpercentage voor middelloonregelingen vanaf 2015 naar van 1,875% en voor eindloonregelingen 1,657% zal gaan. Beschikbare premiestaffels mogen maximaal worden gebaseerd op 75% van het gemiddelde loon in 40 jaar tijd. Er gaat een pensioengevend loon van maximaal € 100.000,– gelden. Voor bedragen boven deze grens komt een vrijwillige spaarregeling.

De wetswijzigingen per 1 januari 2015 hebben ook gevolgen voor de AOW inbouw. Nu het uitgangspunt van de wet is dat in 40 jaar tijd 75% middelloonpensioen kan worden opgebouwd dient per dienstjaar 1/40 deel van de AOW te worden ingebouwd.

Voor de franchisemethode betekent het echter dat deze niet langer op 100/70 AOW maar op 100/75 AOW (€ 18.489,–, cijfers 2015) dient te worden gesteld. Tenminste, in een middelloonregeling.

In een eindloonregeling bedraagt het te behalen pensioen in 40 jaar tijd slechts 40 x 1,657% = 66,28% van het laatstverdiende loon. Voor de franchise betekent dit dan een franchise van 100/66,28 AOW (€ 20.921,–, cijfers 2015). Uiteraard is het ook vanaf 2015 nog steeds mogelijk om een pensioenleeftijd van 65 jaar te blijven hanteren, met verlaagde opbouwpercentages. Bestaande regelingen hebben nog tot 1 januari 2017 de tijd om aan te passen indien nodig.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op. Laat uw naam en telefoonnummer bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@pensioenbv.nu   0486 - 416 299   info@pensioenbv.nu

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met