De grootste Pensioen BV specialist van Nederland 
- wij voeren voor meer dan 3500 BV’s de administratie!

Fiscale waardering pensioenverplichtingen

De fiscale waardering van de pensioenverplichting wordt in principe geregeld volgens goed Koopmansgebruik. Voor de waardering van de pensioenverplichting wordt het doelvermogen bepaald. Dit is de contante waarde van de pensioenen op de ingangsdatum. De opbouw van het doelvermogen moet op basis van het eerder genoemde goed koopmansgebruik gebeuren.

Sinds 1 januari 1995 geeft de inkomstenbelasting wet aan dat de waardering van pensioenverplichtingen en andere soortgelijke verplichtingen plaats vindt met inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen, waarbij een rekenrente in aanmerking wordt genomen van ten minste 4%.

Actuariële reserveringsmethoden

Indien in eigen beheer wordt opgebouwd is er veelal sprake van een boekhoudkundige transactie, zonder dat er daadwerkelijk geld opzij gezet wordt ter dekking van het pensioen. Daarom is het gunstig de reservering zo optimaal mogelijk (lees zo hoog mogelijk) te laten verlopen.

De Wet op de vennootschapsbelasting bepaalt met ingang van 1 januari 2004 dat de pensioenverplichting maximaal kan worden gewaardeerd op basis van de premiekoopsommethode.

En ook is daarin bepaald dat vanaf 1 januari 2004 bij de bepaling van de hoogte van de pensioenverplichting in eigen beheer geen leeftijdsterugstellingen kunnen worden gebruikt.

Indien het pensioen deels verzekerd is en voor de rest in eigen beheer wordt gehouden, dient bij de waardering daarvan rekening te worden gehouden met het bij de verzekeraar verzekerde gedeelte. Dit is middels een besluit uit 2008 geregeld.

Een volgende vraag is hoe het nabestaandenpensioen in eigen beheer moet worden gewaardeerd. Op 14 juni 2001 heeft de Hoge Raad bevestigd dat het alleen is toegestaan te reserveren voor een nabestaandenpensioen waarvan het risico pas loopt vanaf de pensioendatum.

Tenslotte is de vraag of bij de bepaling van de voorziening in eigen beheer rekening mag worden gehouden met een kostenopslag. Indien immers het pensioen op enig moment zal worden veiliggesteld bij een verzekeringsmaatschappij, zullen kosten in rekening worden gebracht door de verzekeringsmaatschappij.

Het Hof te Arnhem vindt het niet toegestaan om rekening te houden met een kostenopslag. Het verhogen van de voorziening in eigen beheer met een kostenopslag is daarom niet toegestaan.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op. Laat uw naam en telefoonnummer bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@pensioenbv.nu   0486 - 416 299   info@pensioenbv.nu

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met