De grootste Pensioen BV specialist van Nederland 
- wij voeren voor meer dan 3500 BV’s de administratie!

Knelpunten

Waarom wil Wiebes veranderingen doorvoeren?

Pensioen opbouwen in eigen beheer bij uw BV leek vroeger zo mooi: een aftrekpost tegen het (hoge) percentage aan vennootschapsbelasting en een pensioenuitkering te zijner tijd tegen een veel lager tarief. Voordeel is en was dat de premies (dotaties) toch aftrekbaar bleven en het geld daarnaast beschikbaar bleef in de onderneming.

Nadeel 1

De jaren van de fiscale voordelen zijn echter reeds lang voorbij. Het vennootschapsbelastingpercentage waartegen de pensioenpremies eigen beheer kunnen worden afgetrokken is inmiddels verlaagd tot 20%. De uitkeringen uit uw pensioen zijn maximaal belast tegen 52% inkomstenbelasting.

Nadeel 2

Ook om een andere reden is pensioen eigen beheer erg onaantrekkelijk geworden: de BV dient fiscaal haar pensioen op te bouwen tegen 4% rekenrente. Grote verzekeraars rekenen in werkelijkheid echter een veel lagere rente van nog geen 2%.

Ten gevolge van dat verschil in renten ontstaat er ook een verschil in waardering van de pensioenverplichting op de balans van uw BV: bij een fiscale waardering tegen 4% is minder pensioenpremie nodig om tot hetzelfde (eind)pensioenbedrag te komen dan bij een commerciële waardering tegen (stel) 1%. Als gevolg daarvan zal een waardering tegen een lager percentage (lagere rekenrente)leiden tot een veel hogere pensioenverplichting, nu de te betalen pensioenuitkeringen vaststaan. Een lagere rekenrente heeft dus grote gevolgen op het vermogen van de vennootschap.

Nadeel 3

Dividend uitkeren kan alleen als binnen de BV er wordt gekeken naar de commerciële waarde van de opgebouwde pensioenen. En dan blijkt de pensioenwaarde te zijn verdubbeld door de lage rekenrente die tegenwoordig geldt. Er is dan meestal geen ruimte meer om dividend uit te betalen. Betaal je toch uit, dan geldt het pensioen als afgekocht: 20% revisierente en 52% heffing.

Vaak is een partnerpensioen in de BV verzekerd. Dan stijgt de commerciële waarde van de pensioenvoorziening op de balans nog verder. Bij scheiding heeft de partner vaak recht op de helft van de waarde van de pensioenverplichting op de balans berekend tegen de lagere rekenrente!

Nadeel 4

De handhaving van het huidige complexe systeem van eigen beheer, met al haar opeenstapelingen van besluiten en aangepaste regelbrei, is voor de belastingdienst niet meer werkbaar.

Er moet dus iets gebeuren.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op. Laat uw naam en telefoonnummer bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@pensioenbv.nu   0486 - 416 299   info@pensioenbv.nu

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met