De grootste Pensioen BV specialist van Nederland 
- wij voeren voor meer dan 3500 BV’s de administratie!

Sancties bij een pensioenregeling

Als een pensioenregeling

  • niet langer als pensioenregeling is te beschouwen;
  • wordt afgekocht, vervreemd of voorwerp van zekerheid wordt;
  • wordt prijsgegeven (afzien van pensioen) bij een BV of andere rechtspersoon, tenzij de aanspraak niet voor verwezenlijking vatbaar is.

Als van een van bovengenoemde situaties sprake is, bepaalt artikel 19b Wet Loonbelasting dat de gehele pensioenaanspraak (ook bij gedeeltelijke afkoop) direct wordt beschouwd als loon.

SANCTIE is dat dan de volledige pensioenaanspraak progressief belast wordt (maximaal 52% belasting) en maximaal 20% revisierente wordt geheven.

Wanneer wordt afgezien van toekomstige opbouw zijn er geen sancties van toepassing. Wel moet formeel worden vastgelegd dat van toekomstige opbouw wordt afgezien.

Zodra de pensioenuitkeringen niet meer uit de cashflow betaald kunnen worden, moet alles wat op de balans staat te gelde gemaakt worden. Is alles op, stopt de uitkering. De pensioenverplichting valt dan vrij in de winst van de BV. Deze is echter onbelast voor de vennootschapsbelasting. Er staat in de wet dat voordelen verkregen door het prijsgeven van niet voor verwezenlijking vatbare rechten door schuldeisers, zijn vrijgesteld.

Normaal zijn bij afzien van pensioen sanctiebepalingen van toepassing. Echter een uitzondering is gemaakt voor de niet voor verwezenlijking vatbare pensioenaanspraken.

Inmiddels is daarnaast vanaf 2013 een regeling getroffen, waardoor het mogelijk geworden om onder voorwaarden toch over te gaan tot afzien van pensioenaanspraken in de BV zonder sanctie.

Om hiervoor in aanmerking te kunnen dient sprake te zijn van een substantiële “onderdekking” bij het eigenbeheerlichaam. Alleen situaties waarin overtuigend wordt aangetoond dat sprake is van een dekkingsgraad van minder dan 75% komen in aanmerking.

De vrijvalwinst door het wegvallen van het pensioen, is winst voor de BV. Ten slotte worden voorwaarden gesteld voor bepaling van de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijkbelang in het BV.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op. Laat uw naam en telefoonnummer bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@pensioenbv.nu   0486 - 416 299   info@pensioenbv.nu

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met