De grootste Pensioen BV specialist van Nederland 
- wij voeren voor meer dan 3500 BV’s de administratie!

Historie van de nieuwe wet

8 maart 2017

De regels voor het Pensioen in Eigen Beheer (PEB) zijn gewijzigd. De wijzigingen zijn behandeld en goedgekeurd door achtereenvolgens de Tweede Kamer op 9 februari 2017 en de Eerste Kamer op 7 maart 2017. De wet gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2017.

U leest er alles over op deze pagina.

25 januari 2017

Het was de bedoeling dat de wijzigingen voor 1 januari 2017 zouden worden behandeld door achtereenvolgens de Tweede en Eerste Kamer en dan in zouden gaan per 1 januari 2017. Echter, door een noodzakelijke lastminute-aanpassing is de behandeling opgeschort.

U leest er in onderstaande brief alles over.

Brief pensioenafkoop

1 december 2016

Deze brief is door ons naar al onze klanten verzonden. U leest in deze brief, en in de verdere tekst hierna, welke opties staatssecretaris Wiebes heeft voorgesteld voor het Pensioen in Eigen Beheer voor 2017 en de twee jaren daarna.

Brief pensioenafkoop

21 september 2016

Vanaf 1 januari 2017 kan een DGA geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen in de eigen BV. Dit voorstel is bekend gemaakt met Prinsjesdag 2017.

Er zijn vanaf 1 januari 2017 de volgende mogelijkheden:

 1. verplicht premievrij maken van de bestaande pensioenregeling bij de eigen BV VOOR 1 januari 2017
 2. keuze tot afstempelen van de pensioenaanspraak in de eigen BV, maar dit is niet verplicht
 3. nadat er wel is gekozen is voor afstempeling, zijn er twee opties:
  1. de bestaande pensioenaanspraak wordt omgezet in een oudedagsverplichting, OF
  2. de DGA mag zijn pensioenaanspraak fiscaal vriendelijk afkopen

Premievrij maken (verplicht)

De bestaande pensioenvoorziening wordt vanaf 1 januari 2017 alleen nog geïndexeerd en opgerent. De voorziening wordt bevroren. Het premievrij maken dient voor 1 januari 2017 te gebeuren. Dit moet dus altijd gebeuren, geen keuze is mogelijk.

Afstempelen (keuze)

Na het premievrij maken MAG tot afstempeling worden gekozen.

Afstempelen wil zeggen dat de zogenaamde commerciële waarde van de pensioenaanspraak (zoals met de huidige lage rekenrente berekend, zodat de waarde van de berekening door de lage rente hoog uitvalt), fiscaal vrij mag worden verlaagd tot de fiscale waarde (die erg laag uitvalt, want deze wordt verplicht berekend tegen 4% rente).

Let wel:de waarde waarover de pensioenuitkeringen worden berekend en feitelijk de waarde die bepaalt wat de pensioenaanspraak echt waard is, is de commerciële waarde. De fiscale waarde is niets anders dan een rekentruc die de belastingheffing regelt. De afstempeling heft het verschil tussen de fiscale en commerciële waarde op, door de commerciële waarde te verlagen zonder heffing naar de fiscale waarde.

Kies je niet tot afstempelen, dan blijven de oude hoge commerciële pensioenaanspraken staan. Dat is nadelig voor het uitkleren van dividend, maar mogelijk voordelig voor de partner.

Oudedagsverplichting (OV)

Na de afstempeling is er de keuze voor ofwel

 1. afkopen, ofwel
 2. de oudedagsverplichting (OV).

Het is dan het een of het ander. De oudedagsverplichting is de keuze voor een spaarvariant. Enige kenmerken van de OV.

 • De OV geeft 20 jaar recht op een uitkering, jaar een 1/20 deel, jaar twee 1/19 deel en zo verder. Doordat eerst is afgestempeld naar de fiscale waarde, is de uitkering lager dan hij oorspronkelijk zou zijn geweest voor de afstempeling.
 • De uitkering dient minimaal een keer per jaar te worden gedaan, waarbij de BV de loonheffing inhoudt en afdraagt
 • De uitkeringen dienen in te gaan twee maanden na de AOW leeftijd.
 • Was er sprake van een lopende pensioenuitkering voor de omzetting naar een OV, dan bedraagt de duur geen 20 jaar, maar 20 jaar minus de jaren die zijn verstreken sinds het bereiken van de AOW leeftijd.
 • Bij overlijden tijdens de duur van de uitkeringen, gaat hert recht op de resterende termijnen over op de erfgenamen.
 • Bij overlijden voordat de termijnen lopen, dient er binnen 12 maanden een uitkering aan de nabestaande gedaan te worden. Ook hier geldt de termijn van 20 jaar.

De OV neemt jaarslijks toe met een rente (U-rendement). De OV mag vanuit de BV naar een bank of verzekeraar (zonder fiscale heffing) desgewenst worden overgedragen.

Afkoop

In plaats van de keuze voor een oudedagsverplichting (OV) kan in plaats daarvan gekozen worden voor een afkoop. In 2017, 2018 en 2019 kan gekozen worden voor afkoop zonder 20% revisierente.

Tijdens de afkoopperiode is sprake van een kortingsregeling:

 • In 2017 mag 34,5% afgetrokken worden van de fiscale waarde, zodat 65,5% wordt belast met het normale inkomstenbelasting tarief uit Box 1 van maximaal 52% (65,5% X 52% = 34,06%)
 • In 2018 mag 25% afgetrokken worden van de fiscale waarde, zodat 75% wordt belast met het normale inkomstenbelasting tarief uit Box 1 van maximaal 52% (75% X 52% = 39%)
 • In 2019 mag 19,5% afgetrokken worden van de fiscale waarde, zodat 80,5% wordt belast met het normale inkomstenbelasting tarief uit Box 1 van maximaal 52% (80,5% X 52% = 41,86%)

De grondslag van de berekening vormt de waarde van de pensioenaanspraak in eigen behjeer per 31 december 2015. Over de opbouw in 2016 mag wel afgekocht worden, maar dan tegen het normale tarief zonder korting.

Als gevolg van de afkoop houdt de BV de loonheffing over het afkoopbedrag in, waarbij het netto bedrag wordt uitbetaald aan de rechthebbende. Vaak kan deze daarmee de schuld aan zijn BV afrekenen. Het restant naar Box 3 uitbetalen kan ook. Vaak is de beste oplossing dat het bedrag in de BV achterblijft als agio, of aandelenkapitaal om de Box 3 heffing te vermijden. De BV wordt dan feitelijk een spaar BV.

Positie partner na 1 januari 2017

Echtscheiding die heeft plaatsgevonden of gaat plaatsvinden ondervinden grote gevolgen van de voorstellen van Wiebes over de regeling voor pensioen eigen beheer vanaf 1 januari 2017.

Immers het pensioen bestaat vaal uit een OP (ouderdomsgedeelte) en een NP (nabestaandenpensioen). Bij een afstempeling geeft de partner ook zijn recht prijs op het nabestaanden pensioen. De partner zal dus gecompenseerd moeten worden voor de afstempeling.

Normaal gesproken heeft de partner bij een echtscheiding recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en na overlijden van de DGA op het gehele nabestaandenpensioen.

In het wetsvoorstel is de instemming van de partner dan ook vereist: binnen een maand na afstempeling en afkoop/omzetting naar OV dient de belastingdienst geïnformeerd te worden met een daarvoor bestemd formulier. De partner tekent dit formulier ook.

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@pensioenbv.nu   0486 - 416 299   info@pensioenbv.nu

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met